acanthosis nigricans

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: lekárstvo, kožná choroba
Definícia: dystrophia papillaris et pigmentosa, zriedkavá dysplázia kože s hyperkeratózou až papilomatóznymi a bradavičnatými výrastkami a sivohnedou až hnedočervenou pigmentáciou
Zdroj: Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993.

Poznámka: Postihuje najmä oblasť pod pazuchami, prsníkmi, slabiny a genitoanálnu oblasť, ale aj krk, pupok, podkolenovú a lakťovú jamku, chrbát rúk a nôh a i.; hyperkeratóza (bez pigmentácie) niekedy postihuje aj sliznice GIT. Rozlišujú sa tieto formy: 1. Zriedkavá benigná forma (dominantne dedičná). 2. Pseudoacanthosis nigricans pri obezite, akromegalii a gigantizme (lézie následkom potenia, trenia a macerácie kože). 3. Zriedkavý dominantne dedičný syndróm s extrémnou rezistenciou na inzulín. Delí sa na typ A (vyskytuje sa umladších žien s androgenizáciou - hirzutizmus, amenorea, polycystické ováriá) a typ B (postihuje väčšinou staršie ženy s poruchou imunity, o čom svedčí prítomnosť anti-DNA protilátok acirkulujúcich imunokomplexov, ktoré sa viažu na inzulínové receptory a znižujú ich afinitu k inzulínu). 4. Acanthosis nigricans ako súčasť rôznych syndrómov (Bloomov syndróm, Crouzonov syndróm, Seipov syndróm, Rudov syndróm), pri degeneratívnych zmenách pyramídových dráh a pri hluchote. 5. Malígna acanthosis nigricans sa vyskytuje pri malígnych nádoroch (napríklad adenokarcinóme žalúdka a i.).

Názov vznikol z gréckych slov akantha (tŕň), osis (stav) a latinského niger (čierny).