abzýmy

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: biochémia
Definícia: monoklonová protilátka, ktorej väzbové miesto špecificky viaže nízkomolekulovú látku (haptén) a je substrátom alebo medziproduktom určitej katalyzovanej reakcie
Zdroj: Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993.

Kontext: Získavajú sa napríklad z monoklonových protilátok utvorených imunizáciou myší hapténmi, ktorými napodobňujú reakcie enzýmami v prechodnom stave. Napríklad abzým 28B4 katalyzuje oxidáciu perjodátu p-nitrotoluenemetylsulfidu na sulfoxid, v ktorom sa prenášajú elektróny z atómu síry na elektronegatívnejší atóm kyslíka. Tým sa takáto reakcia urýchli a protilátka pritom pôsobí ako enzým. Abzýmy produkuje imunitný systém a imitujú katalytickú schopnosť prírodných enzýmov. Podobnú funkciu, ale inú štruktúru majú katalytické protilátky, ktorými majú Fc domény alebo ich časť nahradenú kovalentne nadviazaným enzýmom.
Zdroj kontextu: Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993.
Cudzojazyčný ekvivalent: en-GB: antibody enzymes