abstinentizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: sociológia, závislosť od drog
Definícia: hnutie za zdržanlivosť od pitia liehovín, fajčenia, narkotík
Zdroj: Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993.

Príbuzné termíny: abstinentné hnutie, abstinencia²
Poznámka: Termín je odvoený z latinského ekvivalentu abstinentismus, ktorý je odvodený od slovesa abstinere (zdržať sa).