absorbovaná radiačna dávka

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: fyzikálne vedy, lekárska diagnostika
Definícia: množstvo radiačnej energie akéhokoľvek druhu žiarenia s vysokou energiou, ktorú pohltí látka pri jej ožiarení
Zdroj: Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993.

Poznámka: Jednotkou absorbovanej radiačnej dávky je joule na kilogram (J . kg⁻¹), dávka adsorbovaná telesom hmotnosti 1 kg, ktorá zodpovedá absorbovanej energii ionizujúceho žiarenia rovnajúcej sa 1 joulu. Táto jednotka sa nazýva gray (Gy).