abscisa

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Zastaraný termín [?]

Oblasť: matematika
Definícia: úsečka, súradnica (vodorovná os) x v karteziánskom systéme koordinát, na ktorú sa obyčajne vynášajú hodnoty nezávisle premennej
Zdroj: Kadlec, O. et al.: Encyklopédia medicíny. I. Bratislava: Asklepios 1993.

Poznámka: Termín bol odvodený od latinského slovesa abscindere (odtrhnúť).