Kantova-Laplaceova hypotéza

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: pokus o vysvetlenie vzniku vesmíru pomocou mechanických vlastností hmoty, pričom ako východiskový stav sa predpokladá hmlovina chaoticky sa pohybujúcich čiastočiek
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Tento proces však pokračuje a tie isté sily neskôr spôsobia návrat k chaosu. Táto teória je označovaná ako Kant–Laplaceova hypotéza zániku planét.
Zdroj kontextu: http://www.antiskola.eu/sk/referaty/9008-imanuel-kant/download/print?id=14883
Príbuzné termíny: hypotéza, Laplaceova hypotéza
Cudzojazyčný ekvivalent: en: Kant-Laplace theory
Poznámka: Túto teóriu sformuloval najskôr I. Kant a nezávisle od neho aj francúzsky matematik a fyzik Pierre Simon de Laplace.