Frankfurtská škola

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: masmédiá
Definícia: škola teoretikov spojená s Institut für Sozialforschung z Frankfurtu nad Mohanom, ktorá z neomarxistických pozícií rozpracovala rad prístupov k masovým médiám, redefinovala význam pojmu kultúra a jej duchovný odkaz patrí ku kritickej teórii spoločnosti a médií
Zdroj: PODĽA: Reifová, I. a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál 2004.

Kontext: Tento vedecký motív rozvíjala Frankfurtská škola aj po 2. svetovej vojne, kde politickú nadvládu extrémistickej ideológie nahradila bezuzdná, najmä však verbalizovaná nadvláda hojnosti, ktorú politika svetovej populácii sľubovala na sklonku vojny, stala sa však len inou formou „racionálneho výkonu autority“ (Marcuse), proti ktorému sa populácia stala bezbrannou.
Zdroj kontextu: Valček, P.: Slovník teórie médií A – Ž. Bratislava: Literárne informačné centrum 2011.
Príbuzné termíny: kultúrny priemysel, falošné vedomie, Birminghamská škola
Cudzojazyčný ekvivalent: en: Frankfurt School, fr: école (n. f.) de Francfort, it: Scuola (la) di Francoforte
URL: http://sk.wikipedia.org/wiki/Frankfurtsk%C3%A1 %C5%A1kola