Európska asociácia pre číselnú identifikáciu výrobkov

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod
Definícia: medzinárodná inštitúcia so sídlom v Bruseli, zodpovedná za uplatňovanie systému identifikácie výrobkov čiarovým kódom
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: European article number association