čiarový kód, čiarové kódovanie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, predaj
Definícia: jedinečný identifikačný kód na etiketách výrobkov, paletách, resp. iných prvkoch, ktorý má štandardizovanú formu kombinácie vertikálnych čiar rôznej hrúbky, rozlíšenia a voľného priestoru, ktoré sa dajú priečnym snímaním, resp. skenovaním čítať pomocou elektronických snímačov
Zdroj: Viestová, K. — Štofilová, J. — Oreský, M. — Škapa, R.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2005.

Kontext: Metóda čiarového kódovania má výhody zakódovania potrebných identifikačných údajov a následne rýchlu a presnú čitateľnosť. Uľahčujú aktuálne (on-line) a presné vkladanie údajov do počítačových systémov a takmer v reálnom čase spracovanie databázových súborov a požadovaných výstupov.
Zdroj kontextu: Viestová, K. — Štofilová, J. — Oreský, M. — Škapa, R.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2005.
Cudzojazyčný ekvivalent: en: bar code, en: bar coding