Deklarácia o polícii

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: verejné právo
Definícia: kódex policajnej etiky určený príslušníkom polície a verejnosti všetkých členských štátov Rady Európy
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: polícia
Poznámka: Obsahuje pravidlá o etických povinnostiach policajtov v činnej službe. Je aplikáciou princípu humanizmu v rezolúcii Rady Európy č. 690/1977 a súčasne jednotným východiskom a zdrojom právnej úpravy postavenia príslušníkov polície štátov Rady Európy, rešpektujúci a garantujúci v plnom rozsahu základné ľudské a občianske práva.
URL: http://www.ozpsr.sk/menu/radaEU/rezolucia 690.rtf