DNA

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: oddelenie kriminálneho vyšetrovania
Definícia: polymérna látka zložená z nukleotidov, ktorej štruktúra je nositeľom genetických vlastností živých organizmov a človeka
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Synonymum: deoxyribonukleová kyselina
Príbuzné termíny: analýza DNA
Poznámka: Je to kopolymér pozostávajúci z veľkého množstva stavebných jednotiek - nukleotidov. Nukleotid je chemickou štruktúrnou zložkou cukru (deoxyribózy, fosfátu a niektorej zo štyroch dusíkatých báz (A-adenín, T-tymín, C-cytozín, G-guanín). Podstatou prenosu genetickej informácie je špecifickosť párovania dusíkatých báz, keď sa adenín viaže iba s tymínom (A-T) a guanín iba s cytozínom (G-C).