AFIS

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: oddelenie kriminálneho vyšetrovania
Definícia: komparatívny informačný systém používaný pri skúmaní daktyloskopických odtlačkov v rámci kriminalistickej daktyloskopickej expertízy
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Synonymum: Automated Fingerprint Identification System
Príbuzné termíny: daktyloskopia, daktyloskopická identifikácia