daktyloskopická identifikácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: oddelenie kriminálneho vyšetrovania
Definícia: individualizácia osoby na základe výsledkov kriminalistického skúmania daktyloskopických stôp
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: daktyloskopia, daktyloskopická stopa