zákon zachovania hybnosti

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: fyzikálne vedy
Definícia: zákon, podľa ktorého sa celková hybnosť sústavy hmotných bodov (telesa) nemení, ak sa vektorový súčet vonkajších síl pôsobiacich na sústavu rovná nule
Zdroj: Červeň, I.: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava: STU 2009.

Príbuzné termíny: hybnosť telesa
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: zákon zachování hybnosti