vnútorné sily

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: fyzikálne vedy
Definícia: sily pôsobiace medzi jednotlivými hmotnými bodmi (časťami) sústavy, ktoré nemajú pôvod v telesách nepatriacich do sústavy
Zdroj: Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009

Príbuzné termíny: hybnosť
Poznámka: Vnútorné sily nemenia pohybový stav sústavy ako celku, teda jej ťažiska, ale iba jej častí vzhľadom na ťažisko.