výmaz úžitkového vzoru

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
Definícia: Úrad priemyselného vlastníctva na základe návrhu tretej osoby vymaže úžitkový vzor z registra Úradu priemyselného vlastníctva SR, ak neboli splnené podmienky na zápis úžitkového vzoru do registra podľa predpisov platných v čase jeho zápisu
Zdroj: PODĽA: Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príbuzné termíny: rozsah ochrany úžitkového vzoru