užívateľ

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Normalizovaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: pozri spotrebiteľ
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. 2014.

Príbuzné termíny: spotrebiteľ