televízia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: audiovizuálna technika, televízia
Definícia: elektronický spôsob prenášania vizuálnych a auditívnych informácií na diaľku s možnosťou ich reprodukcie
Zdroj: kol. autorov: Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda 2006.

Kontext: Televízia má z hľadiska územného, sociálneho, vekového i profesionálneho menej diferencovaný program, divákov svojím spôsobom homogenizuje.
Zdroj kontextu: Hochelová, V.: Slovník novinárskej teórie a praxe. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Katedra žurnalistiky 2001.
Príbuzné termíny: médium, mediálna komunikácia, masová komunikácia, rating, share
Cudzojazyčný ekvivalent: en: television, de: Fernsehen (das), fr: télévision (n. f.), it: televisione (la)
URL: http://sk.wikipedia.org/wiki/Telev%C3%ADzia