sylogizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: typ deduktívneho usudzovania, pri ktorom vychádzame z dvoch súdov, aby sme z nich odvodili tretí súd ako ich nevyhnutný záver
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Príklad sylogizmu: Ak je každý kov elektricky vodivý a niektoré kvapaliny sú kovy, potom sú niektoré kvapaliny elektricky vodivé.
Zdroj kontextu: Filozofický slovník. Bratislava : Pravda 1982.
Synonymum: úsudok
Príbuzné termíny: logika, súd, premisa, úsudok
Cudzojazyčný ekvivalent: en: syllogism, el: syllogismos
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Sylogizmus