svietivosť

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: fyzikálne vedy
Definícia: podiel svetelného toku $\Delta \Phi$ vychádzajúceho zo zdroja v sledovanom smere do malého priestorového uhla $\Delta \Omega$ a tohto uhla: $I = \Delta \Phi / \Delta \Omega$
Zdroj: Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009

Cudzojazyčný ekvivalent: cs: svítivost
Poznámka: Svietivosť je veličina charakterizujúca svetelné zdroje a jej jednotka je kandela (= lumen na steradián).

Symbol: $I$