subjekty obchodných operácií

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia, obchod
Definícia: subjekty ekonomiky, ktorých činnosť sa priamo alebo sprostredkovane dotýka obehu tovaru
Zdroj: Viestová, K.: Teória obchodu. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2004.

Príbuzné termíny: komplexní nositelia obchodných operácií, čiastkoví nositelia obchodných operácií
Cudzojazyčný ekvivalent: en: subjects involved in trade operations