sekta

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: polícia
Definícia: vysoko autoritatívne skupiny náboženského charakteru, ktoré vyžadujú absolútnu poslušnosť a podriadenosť vodcovi a učeniu
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: náboženská spoločnosť, zhubný kult
Poznámka: Sekta sa odlišuje od ostatného spoločenstva niektorými typickými znakmi, ktoré sa nemusia vo všetkých kultoch a sektách vyskytovať súčasne. Medzi základné charakteristiky patria predovšetkým: autoritatívne vedenie – vodca kultu (sekty) má absolútny vplyv na učenie a členov, vyžaduje sa úplná vernosť a oddanosť; elitárstvo a výlučnosť – sekta hlása, že je tá jediná pravá, vyvolená a vyberaná skupina ľudí schopná zachrániť ľudstvo od všetkého zlého a vyriešiť všetky krízy; šírenie dogmy – členovia rozširujú učenie sekty (kultu), ktoré považujú za jedinú, výlučnú a neomylnú pravdu, ktorej treba veriť a o ktorej nikto nesmie pochybovať (dogma); ak ju člen opustí, je ohrozený a zlyhal pri záchrane ľudstva, nariaďujú presné pravidlá a zásady pre život člena – tieto musia všetci členovia skupiny bez výhrady dodržiavať, robia si absolútny nárok na život a konanie svojich členov až po kontrolu myšlienok a citového života, viera je povýšená nad všetko rozumové; poznanie – kladie sa dôraz na pocity a emócie; prenasledovanie – hlása, že si ju spoločnosť pre jej učenie vybrala za terč prenasledovania a všetci, ktorí jej pravdu nehlásajú, sú nepriatelia; sankcie a tresty – člen, ktorý sa bezvýhradne neprispôsobí sekte alebo zhubnému kultu, je k tomu donucovaný rôznymi postihmi, trestami a obviňovaním zo zlyhania; používanie psychickej manipulácie pri získavaní nových členov – (love bombing), bombardovanie láskou a sľubmi o vyriešení všetkých osobných a celosvetových problémov. Obeťami náborov siekt sú najmä mladí ľudia, ktorí prežívajú krízu identity a hľadajú svoje miesto v spoločnosti, keď potrebujú pomoc, povzbudenie alebo len prejav pochopenia a uznania. Toto všetko im náborár sekty poskytne spolu s východiskom. Sekty často robia masívny nábor na vysokých školách v skúškovom období a zameriavajú sa najmä na študentov 1. ročníkov, často pritom využívajú vzájomné sympatie mladých ľudí, chlapci oslovujú dievčatá a naopak; ide o tzv. „lovenie flirtovaním“ (flirty fishing). Medzi sekty, ktorých činnosť bola na Slovensku zaznamenaná patria: Božie deti – poskytuje pri nábore a získavaní prostriedkov pre sektu aj telesnú lásku; Svedkovia Jehovovi – neoslavujú Vianoce ani Veľkú noc, nesmú zobrať do ruky zbraň, voliť, vyjadrovať príslušnosť k nejakej zástave alebo krajine, nesmú prijať transfúziu krvi ani v ohrození svojho života alebo života svojho dieťaťa; Hare Krišna – vyžaduje odriekanie 16-slovnej mantry 1728-krát denne, čo predstavuje 27648 stále sa opakujúcich tých istých slov a na ich vyrieknutie potrebuje člen asi 5 hodín denne. Na vlastné a samostatné rozmýšľanie nezostáva čas ani duševná sila; Moonova sekta – určuje, koho má človek milovať a vyberá pre neho vhodného životného partnera podľa fotografie, pričom prvé tri roky je intímne spolužitie takto zostaveného páru zakázané. Pri súčasnom stave liberalizácie cestovania a slobody myslenia je len otázkou času, kedy bude na území Slovenskej republiky zaznamenaný výraznejší vstup ďalších siekt ako napr. Cesta (denná písomná analýza stráveného času od 05.00 do 24.00 hod.), Scientologická cirkev (používanie 3000 slovných novotvarov, kontrola myšlienok technickými prostriedkami) a ďalšie.