relatívne

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: to, čo je na rozdiel od absolútneho vo svojej existencii závislé od niečoho iného
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Zatiaľ čo dogmatizmus preceňuje prvky absolútneho a podceňuje relatívnosť nášho poznania, relativizmus zabsolútňuje prvky relatívneho a nerešpektuje moment absolútneho v našom poznaní.
Zdroj kontextu: Filozofia a prírodné vedy. Bratislava : Pravda 1987.
Príbuzné termíny: absolútno, relativizmus
Cudzojazyčný ekvivalent: en: relative
Poznámka: Vo filozofii a fyzike sa viedli spory o relatívnu alebo absolútnu povahu času a priestoru.
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Relativne