redukcia síl

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: fyzikálne vedy
Definícia: postup, pri ktorom sa vektorovým sčítaním všetkých vonkajších síl pôsobiacich na teleso (sústavu hmotných bodov) získajú ­– výsledná sila, ktorá pôsobí v ťažisku telesa a – výsledná dvojica síl (jej moment nezávisí od voľby vzťažného bodu)
Zdroj: Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009

Poznámka: Výsledná sila pôsobiaca v ťažisku podmieňuje translačný pohyb telesa, výsledná dvojica síl jeho rotačný pohyb.