reaktancia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: fyzikálne vedy
Definícia: pri sériovom RLC obvode $$X = \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$$
Zdroj: Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009

Príbuzné termíny: impedancia, rezistancia, induktancia, kapacitancia, admitancia
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: reaktance
Poznámka: Reaktancia ($X$) je časťou impedancie, ktorá závisí iba od kapacít a indukčností.

Symbol: $X$