prostitúcia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: polícia
Definícia: špecifický druh obchodu vo forme neviazaného pohlavného styku vykonávaného za finančnú alebo inú odplatu
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. 2007

Príbuzné termíny: kupliarstvo
Poznámka: Prevažná časť prostitúcie má heterosexuálny charakter (takmer výhradne ženská), pričom znaky rastu vykazuje homosexuálna prostitúcia (prevaha mužskej prostitúcie).
URL: http://www.minv.sk/swift data/source/mvsr/dokumenty/pravne normy/trestny zakon.doc