problém troch telies

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Slovenskej astronomickej spoločnosti SAV a MŠ SR)

Oblasť: astronómia
Definícia: úloha nebeskej mechaniky zaoberajúca sa pohybmi troch telies vykonávanými vplyvom síl vzájomnej príťažlivosti
Zdroj: Hajduková, M.: Súpis termínov z astronómie 1. 1998.

Príbuzné termíny: problém dvoch telies, problém viacerých telies, reštringovaný problém