princíp legality

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: štátna správa
Definícia: vyžaduje, aby boli rozhodnutia orgánov verejnej správy podriadené zíkonom a iným, všeobecne záväzným právnym predpisom
Zdroj: Žarská, E. a kol.: Verejná správa. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2016.

Poznámka: Znamená to teda, že každé rozhodnutie orgánu verejnej správy by malo byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, resp. všeobecnými záväznými právnymi predpismi vyššej právnej sily, čo by sa v konečnom dôsledku malo prejaviť aj v kvalite rozhodovania správnych orgánov.