prihlasovateľ vynálezu

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO
Definícia: pôvodca sám (§ 10 patentový zákon), prípadne právny nástupca pôvodcu vynálezu v jeho práve na patent
Zdroj: Švidroň, J.: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava: Juga 2000.

Poznámka: Pri zamestnaneckom vynáleze podľa § 11 patentového zákona za zákonom ustanovených alebo zmluvne dohodnutých podmienok môže byť prihlasovateľom vynálezu zamestnávateľ.