priemyselné vlastníctvo¹

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Úradu priemyselného vlastníctva SR)

Oblasť: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO
Definícia: podskupina duševného vlastníctva, ktorá zahŕňa tie typy duševného vlastníctva, ktoré majú priemyselné využitie, a ktorá vzniká až na základe rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva SR
Zdroj: PODĽA: Vojčík, P.: Právo priemyselného vlastníctva. Bratislava. Iura Edition 1998.