právo tretieho piliera

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: štátna správa
Definícia: policajná a justičná spolupráca v trestných veciach
Zdroj: Škultéty P.: Verejná správa a správne právo. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2011.

Príbuzné termíny: komunitárne právo Európskej únie, právo prvého piliera, ostatné právo Európskej únie, právo druhého piliera, primárne komunitárne právo, sekundárne komunitárne právo