potrat

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: demografia a obyvateľstvo
Definícia: predčasné samovoľné alebo navodené ukončenie tehotenstva, pri ktorom plod neprejavuje znaky života a pôrodnú hmotnosť má nižšiu ako 1000 gramov, alebo prejavuje niektorý znak života a pôrodnú hmotnosť má nižšiu ako 500 gramov, ale neprežije 24 hodín, príp. nedá sa určiť hmotnosť plodu a ide o tehotenstvo kratšie ako 28 týždňov
Zdroj: Jurčová, D.: Slovník demografických pojmov. Bratislava: Infostat 2005.

Príbuzné termíny: spontánny potrat, ťarchavosť
Cudzojazyčný ekvivalent: cs: potrat, en: abortion, fr: avortement (n. m.)
URL: http://www.infostat.sk/vdc/sk/index.php?option=com wrapper&Itemid=19