postmoderna

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: pojem charakterizujúci vývin v architektúre, filozofii, umení a estetike v druhej polovici 20. stor., v ktorom sa hlása otvorenosť a radikálna pluralita
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Postmoderna súvisí s typom myslenia, v ktorom sa rozbíja pýtanie sa na všezjednocujúci počiatok, jednotu, vopred známy cieľ; zdôrazňuje sa naopak pluralita hladísk, náhodnosť a fragment.
Zdroj kontextu: PODĽA OLŠOVSKÝ, J.: Slovník filosofických pojmů současnosti. Praha : Academia 2005.
Cudzojazyčný ekvivalent: en: postmodernity
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Postmoderna