personálne správne akty

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: štátna správa
Definícia: správne akty, ktoré riešia pozíciu konkrétnych osôb v nejakom právnom vzťahu
Zdroj: PODĽA: Žarská, E. a kol.: Verejná správa. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2016.

Príbuzné termíny: správny akt