orgán štátnej správy²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: štátna správa
Definícia: v užšom vymedzení patria medzi orgány štátnej správy tie štátne orgány, ktoré právne predpisy výslovne označujú ako orgány štátnej správy
Zdroj: Škultéty, P.: Verejná správa a správne právo. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2011.

Príbuzné termíny: orgán štátnej správy