opatrovník²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Legislatívny termín [?]

Oblasť: sociálne zabezpečenie, rodinná politika
Definícia: súdom ustanovená osoba (prípadne obec), ktorá zastupuje dieťa, spravuje jeho majetok, prípadne vykonáva ďalšie aktivity stanovené súdom v prospech dieťaťa
Zdroj: Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine

Kontext: Súd ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka aj vtedy, ak je to potrebné z iných dôvodov a zároveň je to v záujme maloletého dieťaťa.
Zdroj kontextu: Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
Príbuzné termíny: poručník
Cudzojazyčný ekvivalent: en: custodian
Poznámka: Zákon o rodine pozná inštitút opatrovníka, kolízneho opatrovníka, majetkového opatrovníka.
URL: https://www.slov-lex.sk