oddelenie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: šport, voľný čas, hra
Definícia: samostatne posudzovaná časť väčšej skladateľskej súťaže zahrnujúca jeden druh problémov
Zdroj: AKTUALIZOVANÁ Šachová terminológia. Bratislava: VEDA 1968.

Poznámka: Napríklad oddelenie dvojťažiek, oddelenie štúdií.