objektívne správne právo

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: štátna správa
Definícia: súhrn právnych noriem a zároveň vyjadrenie správneho práva vo všeobecnom formálnom zmysle
Zdroj: PODĽA: Škultéty, P.: Verejná správa a správne právo. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2011.

Kontext: Objektívnym správnym právom sa rozumie správne právo de lege lata.
Zdroj kontextu: Škultéty, P.: Verejná správa a správne právo. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2011.
Príbuzné termíny: správne právo, správne právo¹, správne právo², administratívne právo, subjektívne správne právo, verejné právo