neperiodická kométa

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Slovenskej astronomickej spoločnosti SAV)

Oblasť: astronómia
Definícia: kométa pohybujúca sa po dráhe s excentricitou ≥ 1
Zdroj: Základné názvy z astronómie. 1992

Príbuzné termíny: periodická kométa
URL: http://www.juls.savba.sk/ks/