nápravná funkcia kontroly

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: štátna správa
Definícia: začína už počas výkonu kontroly a mala by sa upriamiť na to, ktoré nedostatky sa majú odstrániť a v akých časových intervaloch, na sledovanie činnosti kontrolovaných inštitúcií a na to, či nedostatky odstránili
Zdroj: PODĽA: Škultéty P.: Verejná správa a správne právo. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2011.

Príbuzné termíny: funkcia kontroly, poznávacia funkcia kontroly, porovnávacia funkcia kontroly, informačná funkcia kontroly, represívna funkcia kontroly