multikanálový spektropolarimeter

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Slovenskej astronomickej spoločnosti SAV a MŠ SR)

Oblasť: astronómia
Definícia: spektropolarimeter merajúci v širokom rozsahu vlnových dĺžok
Zdroj: Koza, J. – Pittich, E: Súpis termínov z astronómie. In: Kultúra slova, 2012, roč. 46, č. 6, s. 331 – 343.

Príbuzné termíny: spektropolarimeter