moment hybnosti telesa

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: fyzikálne vedy
Definícia: súčet momentov hybnosti hmotných bodov, z ktorých sústava (teleso) pozostáva: $L = \sum L_i = \sum (r_i \times m_i v_i)$, kde $r_i$ je polohový vektor hmotného bodu s hmotnosťou $m_i$ a $v_i$ jeho rýchlosť
Zdroj: Červeň, I.: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava: STU 2009.

Synonymum: moment hybnosti sústavy hmotných bodov
Príbuzné termíny: moment hybnosti, polohový vektor, zákon zachovania momentu hybnosti
Poznámka: Moment hybnosti telesa je vektorová veličina, ktorou sa vyjadruje pohybový stav telesa pri rotačnom pohybe. Jednotkou momentu hybnosti je $\mathrm{kg \cdot m^2 / s}$.

Symbol: $L$