moc

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: schopnosť jednotlivca alebo skupiny osôb regulovať správanie iných ľudí alebo skupiny osôb
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Keď sa povie „moc“, asi najčastejšie si pod ňou predstavíme nejaký politický subjekt či inštitúciu alebo nejaký psychologický, resp. morálny vplyv, pôsobenie a pod. Aj keď každý z týchto príbuzných pojmov v konkrétnych prípadoch viac či menej charakterizuje nejakú stránku moci (moc je aj vplyv, aj inštitúcia, aj násilie atď.), nikdy celkom nevyčerpáva jej mnohostranný obsah a význam.
Zdroj kontextu: Buraj, I.: Moc v štruktúre mocenských vzťahov. In: Filozofia, roč. 65, č. 5, 2010, s. 417 – 427.
Cudzojazyčný ekvivalent: en: power
Poznámka: Moc je schopnosť dosiahnuť akýkoľvek požadovaný výsledok, a to za všetkých okolností, napr. aj navzdory opozícii. Moc je neoddiskutovateľnou skutočnosťou, možno jej porozumieť ako takej, zriedkakedy existuje bez toho, že by bola vykonávaná. Príklady moci: moc charizmatickej osobnosti, ekonomická moc, politická moc, osobná moc atď.
URL: https://sk.wikipedia.org/wiki/Moc