militarizmus

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: politika zbrojenia, prípravy na vojnu, rozširovanie vojenskej moci v štáte
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Kontext: Militarizmus je stav prevahy vojenských princípov, cieľov a hodnotových orientácií v politike štátu, podriadenie všetkých oblastí života vojenským zásadám.
Zdroj kontextu: http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fvm/militarizmus.html
Cudzojazyčný ekvivalent: en: militarism
Poznámka: Táto forma politického správania používa vojenské symboly ako argumenty na dosiahnutie cieľa. Nemusí ísť o hrozbu agresiou, ale o demonštráciu pripravenosti použiť vojenské prostriedky. Dôsledkom militarizácie politiky je rast vplyvu vojenského velenia a zbrojárskych koncernov na politiku štátu.
URL: https://sk.wikipedia.org/wiki/Militarizmus