manažér nákupu

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia, organizácia podniku
Definícia: manažér, ktorý plánuje, organizuje, riadi, kontroluje a ohodnocuje aktivity oddelenia nákupu a rozvíja a implementuje politiku nákupu organizácie
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: nákup
Cudzojazyčný ekvivalent: en: purchasing manager