maieutika

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: druhá fáza Sokratovej dialektickej metódy, ktorú tak nazval preto, lebo pomáha ľuďom pri sebapoznávaní
Zdroj: PODĽA Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Maieutika (gr. umenie pôrodnej baby; pôrodnícke umenie – narážka na povolanie Sokratovej matky) je termín používaný Sokratom pre umenie viesť dialóg. Maieutika je súčasť sokratovskej metódy.
Zdroj kontextu: http://www.psychologia.sk/portal/index.php?pojem=Maieutika
Príbuzné termíny: poznanie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: maieutics
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Maieutika