lokalizácia v logistike

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, skladovanie
Definícia: umiestňovanie v závislosti od úlohu príslušnej jednotky v logistickom reťazci, najmä vtedy, keď ide o výrobné závody alebo sklady
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: localization in logistics
Poznámka: Problém lokalizácie sa v logistike týka výrobných jednotiek, skladov surovín a materiálu, rozpracovaných a hotových výrobkov, prekladísk, kontrolných stanovíšť, dopravnej infraštruktúry a ďalších. Voľba umiestnenia je väčšinou rozhodnutím s dlhodobým účinkom, ktoré často nie je možné revidovať. Existujú však aj objekty, pri ktorých je možné relatívne ľahko meniť stanovište. Ide najmä o sklady v prenájme.