lokalizácia skladov

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, skladovanie
Definícia: špeciálny prípad úlohy rozmiestňovania, ktorá sa v logistike vyskytuje pomerne často
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: warehouse location, en: storage facilities location
Poznámka: Všeobecne medzi úlohy tohto typu patria: lokalizácia dcérskych výrobných podnikov vzhľadom na materský podnik, rozmiestnenie obchodných komplexov či umiestnenie jednotlivých skladovacích plôch. Všetky tieto prípady sú, okrem iných problémov, spojené aj s minimalizáciou prepravných nákladov.