logistika v spolupráci s dopravou

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, doprava
Definícia: logistika v spolupráci s internou alebo externou dopravou zodpovedá za realizáciu cieľov minimalizácíe/optimalizácie zásob v celom podniku, to znamená, že riadi vstu­py a presuny materiálov s cieľom zabezpečiť vstupy včas na správnom mieste pri nízkej viazanosti obežných prostriedkov
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.