logistika trhu

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: proces, pri ktorom sa tovar dostáva od výrobcu k zákazníkovi, sa tradične nazýva fyzická distribúcia
Zdroj: PODĽA: Kotler, P.: Marketing management. New Jersey: Pearson Education, 11. vyd. 2003.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: market logistics
Poznámka: Fyzická distribúcia sa začína vo výrobnom závode. Manažéri sa snažia nájsť súbor veľkoobchodov (skladova­cích základní) a prepravných ciest, ktorými by sa vyrobený tovar dostal na konečné miesto ur­čenia v požadovanom čase pri najnižších mož­ných nákladoch.